Witamy na stronie internetowej Kancelarii Radców Prawnych Magdaleny Wróblewskiej-Wąsik i Andrzeja Wąsika

Nasza Kancelaria działa na rynku usług prawniczych od 2006 roku. Zajmujemy się świadczeniem usług prawnych dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Wszystkie usługi są wykonywane przez doskonale przygotowany zespół i są indywidualnie dopasowane do oczekiwań Klienta. Naszym celem jest dbałość o bezpieczeństwo prawne i interesy Klienta, z uwzględnieniem jego oczekiwań co do planowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności na rynku nieruchomości.

 

inwestycje

Tworzymy doświadczony i ciągle doskonalący się zespół prawników, który specjalizuje się w prawie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości komercyjnych (w tym w zakresie komercjalizacji obiektów handlowych jak galerie i parki handlowe) oraz w prawie energetycznym (ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii).

komercjalizacja

Posiadamy wieloletnią praktykę w negocjowaniu kontraktów budowlanych  oraz umów najmu powierzchni komercyjnych w centrach i galeriach handlowych, negocjując w przeciągu kilku ostatnich lat kontrakty zarówno dla najemców jak i wynajmujących. Za podstawę dobrego funkcjonowania i wiarygodnego działania Kancelarii uważamy doświadczenie naszego zespołu. Pozwala nam to realizować zlecenia na najwyższym poziomie.

sporyWspólnicy Kancelarii posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień, w tym wynikających z wypadków komunikacyjnych. Pokrzywdzonym w wypadkach oraz rodzinom osób zmarłych w wypadkach, oferujemy kompleksową pomoc prawną. Naszych klientów reprezentujemy w postępowaniu karnym (jako pokrzywdzonych), w postępowaniu przed zakładami ubezpieczeń oraz w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych.

money-1794403_1920Ponadto jako jedni z pierwszych w regionie podejmujemy się analizy prawnej umów kredytowych indeksowanych do FRANKA i umów kredytów złotowych denominowanych w walucie obcej, w tym przede wszystkim kredytów denominowanych do FRANKA. Na życzenie klientów indywidualnych sporządzamy również analizę finansową, która obejmuje szacowanie korzyści w przypadku wystąpienia przeciwko instytucji finansowej z roszczeniem usunięcia z umowy kredytowej niedozwolonych klauzul umownych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług