Radca prawny Magdalena Wróblewska-Wąsik

Radca prawny Magdalena Wróblewska-Wąsik zajmuje się w szczególności:

  • prowadzeniem spraw z zakresu dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków, śmierci osób bliskich i innych zdarzeń losowych
  • przygotowaniem i opiniowaniem projektów kontraktów handlowych, umów franczyzowych i innych porozumień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dotyczących zagadnień związanych z tzw. „opłatami półkowymi” oraz prawem autorskim i prawami pokrewnymi (licencje, przenoszenie autorskich praw majątkowych etc.)
  • przygotowywaniem i opiniowaniem umów i porozumień zawieranych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
  • doradztwem w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym: obsługą prawną obrotu nieruchomościami, badaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowywaniem i negocjowaniem umów inwestycyjnych i deweloperskich, obsługą prawną procesów inwestycyjnych, obsługą prawną procesu wynajmu powierzchni handlowych i biurowych