Postępowania sądowe i administracyjne

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej. Przygotowujemy pisma w postępowaniu procesowym i nieprocesowym w tym zwłaszcza pozwy, wnioski, sprzeciwy, apelacje, zażalenia i skargi kasacyjne. Prawnicy z Naszej Kancelarii legitymują się doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, jak również w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji.