Radca prawny Andrzej Pcion

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i w 2018 roku zdał egzamin radcowski. Posiada bogate doświadczenie procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji stron w procesach odszkodowawczych oraz o zapłatę. Prowadzi także sprawy z zakresu postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz postępowania wieczysto-księgowe.

 

Dodatkowymi obszarami praktyki są:

 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązaniowego oraz spadkowego;
 • sporządzanie i opiniowanie umów ze szczególnym uwzględnieniem umów z zakresu najmu i dzierżawy;
 • przygotowanie analiz prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości;
 • sporządzanie powództw i wniosków z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego;
 • dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • zakładanie, rejestracja, przekształcanie podmiotów gospodarczych;
 • rozwiązywanie oraz likwidacja podmiotów gospodarczych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, uchwał;
 • prowadzenie windykacji należności;
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym;