Nasz Zespół

ZESPÓŁ NASZEJ KANCELARII:

 

Magdalena Wróblewska-Wąsik– radca prawny, wspólnik
Andrzej Wąsik – radca prawny, wspólnik

 

Michał Marzęda – radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

dr Maciej Jarota– radca prawny, doktor nauk prawnych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny arbitrażu, negocjacji i mediacji. Jest członkiem zarządu Fundacji zajmującej się m.in. badaniem pozasądowych form rozwiązywania sporów, w tym sporów konsumenckich. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.
Andrzej Pcion – radca prawny. Ukończył studia administracyjne oraz studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W 2018 roku zdał egzamin radcowski. Posiada bogate doświadczenie procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji stron w procesach odszkodowawczych oraz o zapłatę. Prowadzi także sprawy z zakresu postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz postępowania wieczysto-księgowe.

Kamil Pawlik – aplikant radcowski. Aplikant I roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W trakcie studiów nagrodzony stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce. Interesuje się tematyką dotyczącą szeroko rozumianego prawa odszkodowań. W Kancelarii pełni funkcję specjalisty ds. orzecznictwa i szacowania wartości roszczeń.